Om ridhuset

1extUnder våren 1995 började vi, några ridintresserade tjejer och deras föräldrar att fundera över möjligheten att bygga ett ridhus i Nordingrå. Vi fick ett tips om ett nedmonterat ridhus och utan att ha någon plats att ställa det, bestämde vi oss för att köpa det. En enig styrelse beslutade efter noggranna utvärderingar av olika platser att bygga ridhuset i Bergsåker.

Byggprojektet har varit indelat i tre etapper. På hösten 1997 utfördes etapp 1; grundläggningen. Etapp 2 innebar uppresning av balkstomme och uppsättning av väggar och tak. Den genomfördes 1998/1999. Etapp 3 slutligen, inredning med elinstallationer och uppbyggnad av ridbädden, genomfördes hösten 1999. I november samma år kunde ridhuset tas i bruk.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till!