Om ridhuset

1ext

Vi var en ideell förening som organiserade hopp- och dressyrträningar samt ponnyridning och olika aktiviteter. Vi förvaltade även ridhuset som var öppet för föreningens medlemmar.

Här är historien bakom ridhuset:
Under våren 1995 började vi, några ridintresserade tjejer och deras föräldrar att fundera över möjligheten att bygga ett ridhus i Nordingrå. Vi fick ett tips om ett nedmonterat ridhus och utan att ha någon plats att ställa det, bestämde vi oss för att köpa det. En enig styrelse beslutade efter noggranna utvärderingar av olika platser att bygga ridhuset i Bergsåker.

Byggprojektet har varit indelat i tre etapper. På hösten 1997 utfördes etapp 1; grundläggningen. Etapp 2 innebar uppresning av balkstomme och uppsättning av väggar och tak. Den genomfördes 1998/1999. Etapp 3 slutligen, inredning med elinstallationer och uppbyggnad av ridbädden, genomfördes hösten 1999. I november samma år kunde ridhuset tas i bruk.

Från 2018-09-01 övergick ägande och drift av ridhuset till Jörgen Berglund. Han driver idag travverksamheten på gården. Föreningen har arrenderat marken där ridhuset står helt gratis (!) av familjen Berglund sedan 1997. Vi har fått låna hagar och parkerat på gården när vi anordnat ponnyridningar, Clinics, hopptävlingar, Bakluckeloppisar mm. Samarbetet har fungerat väldigt bra under dessa år.

Vi i föreningen är otroligt glada över att ridhuset kan fortsätta att användas för ridning samt hopp- och dressyrträningar.

Ett stort TACK till alla som hjälpt till!