Viktig medlemsinformation tisdag 24 juli kl 18:00

Vid ett styrelsemöte i juni diskuterades ridhusets framtid. Vi är för få ideella krafter för att kunna driva ridhuset både arbetsmässigt och ekonomiskt. Det krävs många arbetstimmar per år för att hålla igång ett ridhus. Det finns nu ett förslag där ägande och drift går över till extern part. Det Läs hela inlägget Viktig medlemsinformation tisdag 24 juli kl 18:00